27
mar

Badatorezez dadakorrika!ez da21.ezez dadakorrikaezez dadaizangoezez dadada,ezez dada2019koezez dadaapirilarenezez dada4tikezez dada14ra,ezez dadaGarestikezez dadaGasteizaez daGonbidatutaezez dadazaudete!ez daInformazioezez dadagehiagoezez dadanahiezez dadabaduzueezez dadahemenezez dadasakatuez da¡Yaezez dadallegaezez dadalaezez dadakorrika!ez daEsteezez dadaañoezez dadaseezez dadacelebraráezez dadalaezez dada21ezez dadaediciónezez dadadeezez dadalaezez dadakorrika,ezez dadadesdeezez dadaelezez dadacuatroezez dadaalezez dadacatorceezez dadadeezez dadaabril.ezez dadaPartiráezez dadadeezez dadaPuenteezez dadalaezez dadaReinaezez dadayezez dadaacabaráezez dadaenezez dadaVitoria.ez da¡Estáisezez dadainvitados/as!ez daParaezez dadamásezez dadainformaciónezez da[…]

read more