boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Aniztasunariez daerantzuna

ANIZTASUNAez daPLANA

Planaren helburua gureez daeskolakoez daaniztasunariez daerantzunaez daemateaez dada.

Horretarakoez daurteetanez dazeharez daegindako praktikaez daonak batuez dadituguez dabesteez daberriez dabatzukez dagehituz:

  • Elkarez dalanakoez datailerrakez dasortzea. Eskolanez dadagoenez daerrekurtsoez daezberdinenez dabankuaez daaberastea. Geletakoez dairakasleenez daartekoez dakoordinazioaez dabultzatzea. Irakaslegoarenez daformakuntzaez daizateaez dagureez daegunerokoez dapraktikariez daerantzunaez daemateko.
  • Haurez daHezkuntzakoez dageletanez daprebentzioaez daetaez dadetekzioaez dabultzatzea,ez dadaudenez dazailtasuneiez daerantzuteko.
  • Gureez daikaslegoenez dairtenbideez daezberdinakez daantolatzeaez daetaez daplanifikatzeaez da(aberastasunez daprogramak,ez danorbanakoez dajardueraez daplana….)ez dahaienez dabeharreiez daerantzuteko.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off