boxed
color
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Aurkezpena

Sanez daBartoloméez daHLHI

Hurbilekoez daheziketaez daetxetIkez dagertu.

Sanez daBartolomeez daEskolaez daPublikoakez daondoanez dadugunez daBaselizarenez daizenaez dahartuez daeginez dazuen.ez daEskolaez dapasaez dadenez damendearenez daerdianez dazabalduez daeginez dazenez daetaez da1989.ez daurteanez daeraikuntzaez daberriaez daeginez dazenetikez daikasleenez dakopuruaez dahaunditzenez dajoanez dada.

Gureez daEskolakez daHaurez daHezkuntzakoez daetapaez da(2-6ez daurte)ez daetaez daLehenez daHezkuntzakoaez da(6-12ez daurte)ez dadauzka.ez daIkasleakez daeskolatikez da12ez daurterekinez daateratzenez dadira.

Eskolakez dalerroez dabakarez dabatez dadauka,ez dahauez dada,ez damailaez dabakoitzekoez dagelaez dabat.ez daHonekez dairakasle-ikasleez daerlazioaez dasendotzenez daduez daetaez dagurasoenez dapartehartzeaez daereez daerreztuez daegitenez dadu.ez daOrain,ez damementuez dahonetan,ez daeskolakez da173ez daikasleez dadituez daetaez dakopuruaez dahanditzenez dadoa.

Eskolarenez daHezkuntzez daereduaez daBez dada,ez dabereez daezaugarriekin:

 • Haurez dahezkuntzakoez daEtapanez daEuskeraez dahizkuntzez dagarraiatzaileez daetaez danagusiaez daduguez daetaez daingelesaez da4ez daurtetikez daaurreraez dasartzenez daariez dagaraez da.
 • Lehenez daHezkuntzanez daEuskeraez dahizkuntzez daoinarriez dabezalaez dadaukaguez daetaez daingelesakez dakurtsoakez daaurrerantzaez dadoazenez daeineanez dagarrantziez dagehiagoez daizatenez daduez dahizkuntzez daaniztasunez daosoaez dahelburuez danagusiez dabezalaez daedukita,ez dagureez dagizarteakez daeskatzenez daduenez damoduan.

 

Gureez dahezkuntzez daereduakez daikasleenez dahezkuntzez daintegralaez daetaez dainklusiboariez dagarrantziaez daematenez dadio.ez daModuez dahonetanez daeskolakez daikasleenez dagizarteratzeez daegokiaez daetaez dabesteez dakultura,ez daherri,ez datradizio,ez dahizkuntzen….errespetuez daetaez dabalorazioaez daburuanez daizatenez dadu,ez dadibertsitateaez daardatzez dabezalaez dakontutanez daizanik.

Gukez daosatzenez dadugunez daEskolaez dakomunitateakez daetengabekoez dahobekuntzaez daetaez dagureez dagizarteanez daematenez dadirenez dateknologiez daberrienez daparteez dahartzeez daetaez daeraldatzeetanez dalanez daegitenez dadu.

 • Haur eta Lehen Hezkuntza

  2ez daurtetatikez da12ez daurteez daarte.

 • Inguru natural batean

  Inguruneez daosasuntsuez daetaez daonuragarriagoa.

 • Hirueletasuna

  Gaurez daegungoez dagizarteez daglobalakez daeskatzenez daduenez dabezala.

 • Bizikidetza

  Hezkuntzaez daintegralaez daetaez dainklusiboa.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off