boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Bizibideak

Bizibideak

Elez daobjetivoez daprincipalez dadeez daesteez daproyectoez daes:

● Fomentarez dalaez daautonomíaez dadeez dalosez daniñosez dayez daniñasez daanimándolesez daaez dairez dasinez daadultosez dayez daenez dacompañíaez dadeez daamigosez dayez daamigasez daalez dacole.ez daAdemásez daimpulsarez daelez dairez daaez dapieez daoez daenez dabiciez daenez dacompañíaez dadeez daamigasez dayez daamigosez dareduciendoez daasíez daez daelez dausoez dadelez dacocheez daenez dalaez damedidaez dadeez daloez daposible.

Desdeez dalasez daAMPAS,ez dalaez daescuela,ez dalaez dacolaboraciónez dadeez dalaez daUPV,ez daelez darespaldoez dadeez daSolasguneez dayez dadelez daayuntamientoez dadeez daLeioa,ez daduranteez daelez dacursoez da2016/17ez daseez dadiseñaronez dalosez dacaminosez daescolares,ez daenez dalosez daqueez daseez daestablecieronez dapuntosez dayez dahorasez dadeez daencuentroez daaez daloez dalargoez dadeez daéstosez daparaez daqueez dalosez daalumnosez dayez daalumnasez davayanez daenez dagrupoez dayez dadeez daformaez daseguraez daalez dacolegio.

Duranteez daelez dacursoez da2016/17ez daseez darealizaronez dalasez daaccionesez dapreviasez dadeez dadiagnóstico,ez damapeo…ez daparaez daterminarez daconez dalaez daacciónez dadeez dacalle.ez daElez daproyectoez daseez daponeez daenez damarchaez dayez dalosez dacaminosez daescolaresez daseez dallenanez dadeez daniñosez dayez daniñasez daqueez davanez daalez dacolegioez daaez dapie.ez da

Conez daesteez daproyectoez daelez dacolegioez daSanez daBartoloméez datrabajaez daparaez daqueez dalosez daniñosez dayez daniñasez daesténez dapresentesez daenez dalasez dacallesez dadeez daLeioa,ez daqueez darecuperenez dasuez daautonomía,ez dayez daez daqueez dalosez dapadresez dayez damadresez daaumentenez dalaez daconfianzaez daenez daellos.
Entreez datodosez dalosez daagentesez daactivosez dadeez dalaez dasociedadez daleioaztarraez dacolaboramosez daparaez daconseguirez daunez damunicipioez damásez daseguroez daparaez dalosez dayez dalasez datxikis,ez dayaez daqueez dalaez dapresenciaez dadeez davecinosez dayez davecinasez daenez dalaez dacalleez darefuerza,ez dasinez daduda,ez dalaez daseguridadez dadeez daunez damunicipio.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off