boxed
color
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Goizekoez dagela

Sanez daBartolomeez daeskolanez dagoizekoez dagelakoez dazerbitzuaez daikasleeiez da harreraez daematekoez dabadugu.ez daZerbitzuez dahorrenez dahelburuaez dafamiliarenez dalanekoez dabizitzaez dabateratzeaez dada,ez daberazez da,ez daeskolakez da8:00etatikez da9:00arteez dasarreraez dalibreez dadu,ez dahorrelaez daeskolakoez daordutegiaez dazabaltzenez dada.ez daUneez daatsegingarriez dabatez dapasaez daetaez dagero,ez daklaseakez dahasteko,ez da9:00etanez dabegiraleekez daumeakez daklaseraez dalaguntzenez dadituzte.

Goizekoez dagelakoez dasarreraez dabiez daurtekoez dakanpokoez daatetikez daegitenez dadaez daetaez dazerbitzuez dahauez dahaur ez daetaez dalehenez dahezkuntzakoez daikasleentzatez daematenez dada.

Zerbitzuez dahauez daIGE-kez dakudeatutaez da etaez daAldaketa ez daSozialaez daenpresakez daantolututaez dadago. ez daEnpresaez dahonekez da ikastetxetanez dalaguntzaez daetaez daheziketaez dalanaez daegitenez dadutenez daprofesionalekinez dakontatzenez dadu.ez daFamiliekez daumeez dabakoitzarentzatez daetaez dahilabeteroez da25-30€ez daordainduez dabeharez dadituzteez damatrikulatutakoez daikasleez dakopuruarenez daarabera.

Edozeinez dakontsultatarakoez daharremanetanez dajarriez dahurrengoez dahelbidean:ez daampa.sanbartolome@gmail.com

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off