17
urt
0 No comments
Sailkatu gabea

Egutegia

–ez daEskabideakez daetaez daegiaztagiriakez daaurkeztea:
on-line:ez daurtarrilarenez da27tikez daotsailarenez da6koez da24:00etaraez daarte
ikastetxean:ez daurtarrilarenez da27tikez daotsailarenez da7raez dabitartean
–ez daEskatzaileenez dazerrendaez daargitaratzea:ez daotsailarenez da25a.
–ez daBehin-behinekoez dazerrendakez daargitaratzea:ez damartxoarenez da17a.
–ez daBehin-behinekoez dazerrendeiez daerreklamazioakez daegitea:ez damartxoarenez da25eraez daarte.
–ez daEskabideanez daatzeraez daegitea:ez damartxoarenez da25eraez daarte.
–ez daBehinez dabetikoez dazerrendakez daargitaratzea:ez damartxoarenez da31.
–ez daLurralde-ordezkariekez daesleitutakoez daplazenez dazerrendakez daargitaratzea:ez daapirilarenez da21a.
–ez daBehinez dabetikoez dazerrendeiez dagoraez dajotzekoez daerrekurtsoakez dajartzea:ez daapirilarenez da30eraez daarte.
–ez daOrdezkariekez daesleitutakoez daplazeiez daukoez daegitea:ez damaiatzarenez da5eraez daarte.
–ez daItxarote-zerrendarenez dairaunaldia:ez dairailarenez da18raez daarte.

 

ARGIBIDEez daGEHIAGO

images

Comments are closed.