13
urt


LISTADOez daPROVISIONALez daDEez daALUMNADOez daADMITIDO:ez da8ez daDEez daMARZOez daENez daIKASGUNE.ez da
ENez daCASOez daDEez daDUDA,ez daLLAMADez daALez daCENTRO.

BEHIN-BEHINEKOENez daZERRENDAez daMARTXOARENez da8ANez daIKASGUNEANez daEDOez daESKOLARIez daDEITUZ


ESKABIDEAKez daETAez daEGIAZTAGIRIAKez daAURKEZTEA

URTARRILARENez da17TIKez da28RA

DELez da17ez daALez da28ez daENERO

ENTREGAez daDEez daSOLICITUDESez daYez daDOCUMENTACIÓNez da

2022/2023ez daMATRIKULAKOez daINFORMAZIOez daOROKORRA

Arautegia,ez daez daeskabideakez daegitekoez daepea,ez daprozesuarenez daegutegia,ez daohikoez dagalderak,ez daetab.

Informazioez daguztiaez dawww.euskadi.eusez dawebgunean.ez da

ez daKLIKATUez daHEMEN

Idazkaritzakoez dajendaurrekoez daordutegia:ez da09:00-13:00ez daez daez daez daez daez daez daez daez daez da*Aurretikoez dahitzorduaez daeskatu:ez daez daez daez daez daez daez da
944287861ez daez daez daez daez daez dazuzendaritza@sanbartolomeeskola.net

INFORMACIÓNez daGENERALez daMATRÍCULAez da2022/2023


-Normativa,ez daplazoez dadeez daformalizaciónez dadeez dasolicitudes,ez dacalendarioez dadelez daproceso,ez dapreguntasez dafrecuentes,ez daetc.

Todaez dalaez dainformaciónez daenez dalaez dawebez dawww.euskadi.eus.ez da

PINCHAez daAQUÍ

Horarioez dadeez daatenciónez daalez dapúblicoez daenez daSecretaría:ez da09:00-13:00hez da*Solicitarez dacitaez daprevia:
944287861ez daez daez daez daez daez dazuzendaritza@sanbartolomeeskola.netez da

ERAGINez daEREMUAKez da/ez daÁREASez daDEez daINFLUENCIA

banner_1100x2402_es-1-1024x223

Comments are closed.