Regresar

A.M.P.A. (Ikasleen Gurasoen Elkartea), familien ordezkaria da eskola-komunitatearen barruan, eta gure helburua da hezkuntza-prozesua hobeto garatzea, jarduerak antolatuz, gurasoen integrazioa eta parte-hartzea sustatuz eta, oro har, eskola-komunitateak berak eskatzen digun guztian lagunduz.

Ikasturte guztietan ondorengoak, besteak beste, antolatzen ditugu:

  • Eskolaz kanpoko ekintzak
  • Goizeko gela
  • Eskolako asegurua
  • Inauterietako txitxiburduntzi
  • Eskolako urteko jaia

La A.M.P.A. (Asociación de Padres y Madres de Alumnos), es la representante de las familias dentro de la comunidad escolar, y  nuestro objetivo es conseguir un mejor desarrollo del proceso educativo mediante la organización de actividades, fomentando la integración y participación de madres y padres y, en general, colaborando en todo aquello en que la propia Comunidad Escolar nos demande.

 Durante todos los cursos organizamos, entre otros:

  • Actividades extraescolares
  • Aula matinal
  • Seguro escolar
  • Txitxiburduntzi de Carnaval
  • Fiesta anual escolar

A.M.P.A. orokorra/ general:  ampa.sanbartolome@gmail.com

Goizeko gela | aula matinal: sanbaresnatu@gmail.com

Eskolaz kanpoko ekintzak | Extraescolares: extraescolares.ampa@sanbartolomeeskola.net